Vitajte na webovej stránke školy

Základná škola, Vazovova 4 , 811 07 Bratislava
 
Zameranie školy:
 • škola s vyšším počtom vyučovacích hodín cudzích jazykov a matematiky 
 • uplatňovanie informačných a komunikačných technológií
  vo vyučovaní odborných predmetov
 • žiaci sa niektoré predmety učia v multimediálnej a odbornej učebni výpočtovej techniky
 • škola je zapojená do projektov Správaj sa normálne, Tvorivá dielňa detí, Hudobná akadémia,
  Hudobná akadémia Slovenskej filharmónie, Olympijské festivaly detí a mládeže Slovenska,
  SME v škole: Základy ekológie, Educate Slovakia, Poznaj Staré Mesto, Olompiáda, Energia zblízka,
  Športom za duševné zdravie detí

Počet žiakov: 495
Počet tried:
22
Počet oddelení ŠKD:
9
Počet pedagogických zamestnancov:
41

Na škole pracuje školská psychologička.

Ďalšie organizácie pôsobiace na našej škole:

 • Rada školy
 • Občianske združenie Združenie rodičov a priateľov ZŠ Vazovova 4
budova školy

 

 

     KONTAKTY:

 • tel.:      52496964
 • fax:      52451269
 • e-mail:  vedenie@zsvazovova.sk 
 • tel. ŠJ:  52491468

   

 


aktualizácia  18. 09. 2014
© 2014 ZŠ Vazovova 4