Domovská stránka

58 Flares 58 Flares ×

Vitajte na webovej stránke Základnej školy Vazovova 4.

Aktuálne oznamy nájdete v ľavej záložke.

Základná škola Vazovova 4

Naša škola sa nachádza v bratislavskej mestskej časti Staré Mesto na ulici Vazovova 4 v blízkosti Rektorátu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Polikliniky Mýtna, Slovenského rozhlasu, Národnej banky Slovenska a Daňového úradu Bratislava I. Sme v tesnom susedstve s Gymnáziom Jána Papánka, Vazovova 6.

Mapa okolia Základnej školy Vazovova 4

Máme vyšší počet vyučovacích hodín cudzích jazykov, matematiky a pri vyučovaní odborných predmetov používame moderné informačné a komunikačné technológie.

V školskom roku 2014/2015 navštevuje školu 495 žiakov, ktorí sú rozdelení do 22 tried. Máme 9 oddelení ŠKD a 41 pedagogických zamestnancov.